THE TEAM

 

Łukasz Rokicki
Managing Director

Jacek Markuszewski

A r t & R e p e r t o i r e

D i r e c t o r

Wojtek Januszewski

Specjalista ds. produkcji video

 

 

Katarzyna Cygańska

Dyrektor ds. wizerunku